Cách xem điểm trên Hà Nội SmartCity 2021

Cách xem điểm trên Hà Nội SmartCity Công nghệ Ứng dụng Phần mềm học tập Nguyễn Trang 38 Bài viết đã được lưu Ứng dụng Hà Nội SmartCity sẽ hỗ trợ phụ huynh xem điểm kiểm tra, điểm thi của con em mình thông qua tài khoản mà phụ huynh đã đăng ký với nhà […]

Read More

Cách sử dụng ASC-SCHOOL, xem điểm trên ASC-SCHOOL 2021

Cách sử dụng ASC-SCHOOL, xem điểm trên ASC-SCHOOL Công nghệ Ứng dụng Phần mềm học tập Nguyễn Trang 46 Bài viết đã được lưu Cổng thông tin liên lạc ASC-SCHOOL hỗ trợ xem điểm học sinh và những đánh giá của thầy cô giáo với học sinh, tương tư như nhiều ứng dụng sổ liên […]

Read More