Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì? Đây là hai kiến thức toán học cực kì quan trọng trong học tập và cuộc sống. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn định nghĩa, tính chất của số hữu tỉ, số vô tỉ.

Số hữu tỉ là gì?

Khái niệm

Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương số). Tức là một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b phải khác 0

Q là tập hợp các số hữu tỉ. Vậy ta có: Q={ a/b; a, b∈Z, b≠0}

Số hữu tỉ

Tính chất

  • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
  • Phép nhân số hữu tỉ có dạng

frac{a}{b}timesfrac{c}{d}=frac{atimes c}{btimes d}

  • Phép chia số hữu tỉ có dạng

frac{a}{b}divfrac{c}{d}=frac{atimes d}{btimes c}

  • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ:

frac{2}{5}timesfrac{7}{3}timesfrac{2}{3}=frac{28}{45}

Chia số hữu tỉ:

frac{4}{5}divfrac{3}{7}=frac{4times7}{5times3}=frac{28}{15}

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0

Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I.

Các bạn cần ghi nhớ các số thực không phải là số hữu tỉ có nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

Số pi (π): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288…..

Số vô tỉ

Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

Số hữu tỉ gồm có số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau

Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được

Mối quan hệ các tập hợp số

Ký hiệu các tập hợp số:

N: Tập hợp số tự nhiên

N*: Tập hợp số tự nhiên khác 0

Z: Tập hợp số nguyên

Q: Tập hợp số hữu tỉ

I: Tập hợp số vô tỉ

Ta có : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi đó quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

Mối quan hệ các tập hợp số

Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã nắm được rõ thế nào là số vô tỉ, số hữu tỉ, khái niệm các tập hợp số và mối quan hệ giữa chúng.

  • Số chính phương là gì? Cách nhận biết và ví dụ chi tiết
  • Công thức tính tốc độ, quãng đường, thời gian chính xác
  • Công thức tính thể tích hình trụ và bài tập minh họa
  • Diện tích xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần hình trụ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *