Loading...

Mức thu tiền học thêm tối đa tại Hưng Yên

Sở GD&ĐT Hưng Yên hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020, trong đó có mức thu tiền học thêm.

Cụ thể, Sở GD&ĐT quy định việc dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Mức thu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng tối đa không vượt mức thu quy định sau:

  • Với THCS: Khu vực nông thôn, thu tối đa 2.500 đồng/tiết/học sinh; khu vực thành phố thu tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh;
  • Với THPT: Khu vực nông thôn, thu tối đa 3.000 đồng/tiết/học sinh; khu vực thành phố thu tối đa 3.500 đồng/tiết/học sinh;
  • Với Trường THPT chuyên Hưng Yên, thu tối đa 4.500 đồng/tiết/học sinh.

(Khu vực thành phố gồm các trường THCS đóng trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hưng Yên; trường THPT Chuyên Hưng Yên và trường THPT Hưng Yên).

Số tiền học thêm thu được chi vào những nội dung sau: 10% số tiền thu được chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm. Hiệu trưởng căn cứ vào sự phân công quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường để định mức chi cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan (theo hình thức chấm công hàng ngày, hàng tháng); đảm bảo phù hợp, công bằng và được thể hiện tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

80% số tiền thu được chi trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy thêm. 10% số tiền thu được chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm; chi hỗ trợ công tác chuyên môn.

Bình Luận Ngay

Bình Luận

Bạn đang đọc bài viết Mức thu tiền học thêm tối đa tại Hưng Yên tại website Tin Tức Hưng Yên. Bài viết được biên soạn tự động bởi công cụ máy tính AI. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư tintuchungyen24h@gmail.com