Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 update 2021

Nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm nhanh được các kiến thức Tin học lớp 10, bài tập trắc nghiệm Tin học số 4 tiếp tục đưa ra những câu hỏi về chủ đề hệ điều hành, tệp và quản lý tệp, giao tiếp với hệ điều hành. Các câu hỏi sẽ đều […]

Read More

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5 update 2021

Tin học 10 sẽ mang tới học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học, giúp các em học sinh có nền tảng vững chắc để tiếp tục cho những kiến thức Tin học sau này. Các câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 10 trong bài số 5 này sẽ tiếp tục ôn […]

Read More

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 6 update 2021

Các bài tập trắc nghiệm Tin học trước đó đã ôn luyện cho các em học sinh lớp 10 những kiến thức, lý thuyết về môn Tin học cơ bản. Và trong bài trắc nghiệm số 6 này, các em học sinh sẽ làm quen với trình soạn thảo Word và một số thao tác […]

Read More

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7 update 2021

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7 này sẽ tiếp tục chủ đề làm việc với công cụ soạn thảo Word của bài trắc nghiệm Tin học 10 bài 6 trước đó. Các học sinh đã biết được những thao tác cơ bản khi làm việc với tài liệu Word, các phím tắt thực hiện […]

Read More

Trắc nghiệm Tin học 10 bài số 8 update 2021

Chương trình Tin học 10 tập trung vào những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Tin học như hệ điều hành, ứng dụng trên máy tính hay đi sâu thêm vào trình soạn thảo Word với những thao tác chỉnh sửa cơ bản nhất để học sinh làm quen, có thể tự tạo và […]

Read More